Ποίηση νέων χειροποίητων ιστοσελίδων

Αυτό το έγραψα στις 26/07/2010 (20:08:42)

Η ποίηση ιστοσελίδων είναι μια διαδικασία ολοκληρωμένης προσέγγισης στην δημιουργία και την ύπαρξη μιας ιστοσελίδας, που ξεφεύγει από τα στενά πλαίσια της συνχά αποκαλούμενης... κατασκευής ιστοσελίδων.

Ενώ, δηλαδή, η κατασκευή μιας ιστοσελίδας, συνήθως αυτοπεριορίζεται ως μια απλή εμπορική συναλλαγή παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, η ποίηση μιας ιστοσελίδας εστιάζει επιπλέον στο υπαρξιακό νόημα μιας ιστοσελίδας ως οντότητα στο αχανές διαδίκτυο.

Παράλληλα, μέσω της χειροποίητης υπόστασης που αποκτά η ιστοσελίδα, εξ ορισμού διαφοροποιείται δομικά.

Αυτή η διαφορετική προσέγγιση της δημιουργικής διαδικασίας, με βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, έχει στόχο την εκ του μη όντως μετάβαση σε μία σωστή και επιτυχημένη ιστοσελίδα στο internet.