Εκποίηση παλαιών ιστοσελίδων

Αυτό το έγραψα στις 27/07/2010 (19:07:47)

Η εκποίηση μιας παλιάς ιστοσελίδας, αποσκοπεί στην αναζωογόνηση της δομής και του περιεχομένου που ήδη υπάρχει κάτω από ένα όνομα διαδικτυακού τόπου.

Η ανάγκη για εκποίηση μιας ιστοσελίδας, προκείπτει συνήθως μέσω της αυτοκριτικής του ιδιοκτήτη της εκάστοτε ιστοσελίδας, η οποία μπορεί να οδηγήσει στην εξεύρεση σφαλμάτων σε επιλογές του παρελθόντος, σχετικά με την αρχική κατασκευή της ιστοσελίδας.

Έτσι, ο ιδιοκτήτης μιας ιστοσελίδας, μέσω και της εμπειρίας που αποκτά π.χ. στα 1-2 χρόνια που μεσολάβησαν από την απαρχή της σύστασης της διαδικτυακής παρουσίας του, από την αλληλεπίδραση του με το internet και την καταμέτρηση του κέρδους που απέκτησε από την ιστοσελίδα του, προσεγγίζει πιο ουσιαστικά το θέμα της online ύπαρξης και αρχίζει να κατανοεί πλέον ότι αυτό που πραγματικά χρειάζεται είναι η ποίηση μιας σωστής και επιτυχημένης ιστοσελίδας, και όχι η απλή κατασκευή μιας ιστοσελίδας, όπως παλαιότερα νόμιζε.

Αντιλαμβανόμενος, λοιπόν, την πεμπτουσία της παρουσίας του στο internet, αναζητά τρόπους με τους οποίους η παρουσία αυτή να “αναστηθεί” χρηστικά και λειτουργικά με στόχο τα στατιστικά δεδομένα που περισυλλέγονται από την ιστοσελίδα του να εξυψωθούν και  να προσεγγίσει το μέγιστο όφελος που μπορεί να αποκτήσει μέσω της ιστοσελίδας του.

Η διαδικασία εκποίησης μιας υπάρχουσας ιστοσελίδας, άλλοτε μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας ως πρώτη ύλη την ιστοσελίδα που προϋπήρχε, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις προτείνεται μια ριζική παρέμβαση μέσω σημαντικών αναδιαρθρώσεων και εμπλουτισμού αλλά και με την καλύτερη αξιοποίηση των δομικών στοιχείων και των online δυνατοτήτων.