Πως λειτουργούν οι μηχανές αναζήτησης

Οι μηχανές αναζήτησης είναι ένα από τα πιο χρήσιμα εργαλεία του internet, πιθανότατα το πιο χρήσιμο. Καλούνται να ανακαλύψουν τις ιστοσελίδες του internet και να παρουσιάσουν σε μία αναζήτηση, ιστοσελίδες με σχετικό περιεχόμενο και πληροφορίες.

Διαθέτουν web robots, τα οποία επισκέπτονται τις ιστοσελίδες στο διαδίκτυο και διαβάζουν το περιεχόμενό τους. Χρησιμοποιώντας πολύπλοκους αλγορίθμους, ταξινομούν και κατατάσσουν τις ιστοσελίδες και σε κάποια ενδεχόμενη αναζήτηση για κάποια "λέξη κλειδί" ή "φράση κλειδί", εμφανίζουν τα σχετικά (κατά την "κρίση" τους) αποτελέσματα.

Οι μηχανές αναζήτησης βελτιώνονται συνεχώς, προκειμένου να προσφέρουν όσο το δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα στους χρήστες τους, αλλά και να φιλτράρουν το spam εκτός των αποτελεσμάτων τους. Παράλληλα, νέες ιστοσελίδες δημιουργούνται και εμφανίζονται online. Τα robots των μηχανών αναζήτησης "σερφάρουν" συνεχώς στις ιστοσελίδες, υπολογίζουν τυχόν νέα δεδομένα και επαναπροσδιορίζουν την σχετικότητα και την κατάταξη των ιστοσελίδων στα αποτελέσματά τους.

Μερικές από τις πιο γνωστές μηχανές αναζήτησης, είναι οι εξής:

Εύκολα μπορείτε να διαπιστώσετε, χρησιμοποιώντας την ίδια λέξη κλειδί, σε κάθε μία από τις μηχανές αναζήτησης, ότι κατατάσσουν με διαφορετικό τρόπο τις ιστοσελίδες στα αποτελέσματα τους.

Το SEO, είναι σημαντικό για την καλύτερη κατανόηση μιας ιστοσελίδας από τα web robots μιας μηχανής αναζήτησης, ώστε να την αξιολογήσουν κατά το δυνατόν καλύτερα.